Mere Hiarey Ratan Naam Har Basia

Mere Hiyare Ratan Naam

Mere Hiarey Ratan Naam Har Basia, Gur Hath Dhareo Mere Matha; Bani Sri Guru Ramdas Ji, documented on Ang 696 of Sri Guru Granth Sahib Ji under Raga Jaitsari.

HukamnamaMerai Hiarey Ratan Naam Har Basia
PlaceDarbar Sri Harmandir Sahib Ji, Amritsar
Ang696
CreatorGuru Ram Dass Ji
RaagJaitsari
Date CEAugust 12, 2023
Date Nanakshahi28 Sawan, 555
FormatJPEG, PDF, Text
TranslationsPunjabi, English, Hindi
TransliterationsPunjabi, English, Hindi
Hukamnama Darbar Sahib, Amritsar
ਜੈਤਸਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧ ਚਉਪਦੇ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਰਤਨੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਬਸਿਆ ਗੁਰਿ ਹਾਥੁ ਧਰਿਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥਾ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ ਗੁਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਰਿਨੁ ਲਾਥਾ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸਭਿ ਅਰਥਾ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨੁ ਬਿਰਥਾ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੂੜ ਭਏ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ ॥ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤਿਨ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਅਕਾਥਾ ॥੨॥ ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਣ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ ਸਨਾਥਾ ॥ ਮੋ ਕਉ ਕੀਜੈ ਦਾਸੁ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰਿ ਦਇਆ ਧਾਰਿ ਜਗੰਨਾਥਾ ॥੩॥ ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਕਿਉ ਚਾਲਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਥਾ ॥ ਹਮ ਅੰਧੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰ ਅੰਚਲੁ ਦੀਜੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲਹ ਮਿਲੰਥਾ ॥੪॥੧॥

Punjabi Translation

Mere Hiarey Ratan Naam Har Basia

ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ (ਮੱਥੇ ਉਤੇ) ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਹਰਿ-ਨਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਨਮਾਂ ਜੰਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.

ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ! ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਝੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ. ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੇ ਭਾਈ! ਜੇਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਹਰੀ! ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ! ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈ।੩।

ਹੇ ਗੁਰੂ! ਅਸੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜੀਵਨ-ਜੁਗਤਿ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ! (ਆਖ-) ਹੇ ਗੁਰੂ! ਸਾਨੂੰ ਅੰਨਿ੍ਹਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ।੪।੧।

English Poetic Transliteration

Mere Hiarey Ratan Naam Har Basia

Raga Jaitsari IV Score I
Quartets
There is but One God.
He is realized through the grace of the True Guru.
The jewel of Name has come to be studded in my heart.
The Lord has extended His hand on my forehead.
The sins and suffering of ages are washed,
With the Name given by the Guru, my debt is shed (1)

Man, meditate on the meaningful Name,
The Guru Accomplished inculcated it.
Without the Name, life is in vain.
In the absence of Guru, the ignorant get self-possessed,
And get more and more to Maya pasted.
They propitiate not the feet of holy ever,
Their life is utterly wasted. (2)

Those who serve at the feet of godmen,
Their life is meaningful and sublime.
Pray, make me the slave of Your slaves,
You are the Master of the Universe, Kind! (3)

Purblind, unenlightened, ignorant,
How do we take to Your way?
Pray let the blind hold Your sash
So that follow Your path he may. (4) 1

English Translation

Jaitsari Mahala – 4th Ghar 1st Choupade Ik Onkar Satgur Prasad ( Merai Hiarey Ratan Naam Har Basia )
“By the Grace of the Lord-sublime, Truth personified & attainable through the Guru’s guidance.”

When the Guru placed His helping Hand on my shoulders.! I got imbued with the love of the Lord in my heart, All my vices and sinful action of the ages have been cast away when the Guru blessed me with the message of the Lord’s True Name and I got rid of all the vices including my debt of all types (like gods or any fines). (1)

O, my mind! Let us recite the Lord’s True Name so that all our desires get fulfilled. The Guru has stressed and impressed on us the message of True Name as without the support of True Name this life becomes a sheer waste. (Pause) The faithless persons, who have become fools without the support of the Guru; are always engrossed in the love of worldly falsehood (Maya). Their life becomes totally fruitless and meaningless as they have never served the lotus feet of the holy saints. (2)

However. the life of the persons, who have served the holy saints and performed good deeds have made a success of this life. O, Lord creator! May I be accepted as the slave of the slaves of Your slaves through Your Grace! (3)

We are ignorant blind fools without any knowledge of the Lord, so how could we follow the path shown by the Guru without the Lord’s Grace? O, Nanak! May the Lord enable us to meet the Guru, so as to follow the path of the True Lord through the Guru’s guidance. (4)1

Hukamnama in Hindi

हुक्मनामा श्री दरबार साहिब
जैतसरी महला ४ घर १ चौपदे ੴ सतगुर प्रसाद। मेरै हीअरै रतन नाम हर बसिआ गुर हाथ धरिओ मेरै माथा ॥ जनम जनम के किलबिख दुख उतरे गुर नाम दीओ रिन लाथा ॥१॥ मेरे मन भज राम नाम सभ अरथा ॥ गुर पूरै हर नाम द्रिड़ाइआ बिन नावै जीवन बिरथा ॥ रहाउ ॥ बिन गुर मूड़ भए है मनमुख ते मोह माया नित फाथा ॥ तिन साधू चरण न सेवे कबहू तिन सभ जनम अकाथा ॥२॥ जिन साधू चरण साध पग सेवे तिन सफलिओ जनम सनाथा ॥ मो कउ कीजै दास दास दासन को हर दया धार जगंनाथा ॥३॥ हम अंधुले ज्ञानहीन अज्ञानी किउ चालह मारग पंथा ॥ हम अंधुले कउ गुर अंचल दीजै जन नानक चलह मिलंथा ॥४॥१॥

Hindi Translation

Mere Hiarey Ratan Naam Har Basia

जब गुरु ने मेरे माथे पर अपना (आशीर्वाद का) हाथ रखा तो मेरे हृदय में हरि-नाम रूपी रत्न बस गया। मेरे जन्म-जन्मांतरों के किल्विष दुःख दूर हो गए हैं, क्योंकि गुरु ने मुझे परमात्मा का नाम प्रदान किया है और मेरा ऋण उतर गया है॥१ ॥

हे मेरे मन ! राम-नाम का भजन करो, जिससे तेरे सभी कार्य सिद्ध हो जाएँगे। पूर्ण गुरु ने मेरे हृदय में भगवान का नाम दृढ़ कर दिया है और नाम के बिना जीवन व्यर्थ है॥ रहाउ ॥

गुरु के बिना स्वेच्छाचारी मनुष्य मूर्ख बने हुए हैं और नित्य ही माया के मोह में फँसे रहते हैं। जिन्होंने कभी भी संतों के चरणों की सेवा नहीं की, उनका समूचा जीवन व्यर्थ ही चला गया है॥२॥

जिन्होंने संत-महात्मा जैसे महापुरुषों के चरणों की सेवा की है, उनका जीवन सफल हो गया है और प्रभु को पा लिया है। हे जगन्नाथ ! हे हरि ! मुझ पर दया करो और मुझे अपने दासों का दास बना लो॥३॥

हे प्रभु ! मैं अंधा, ज्ञानहीन एवं अज्ञानी हूँ, फिर भला मैं कैसे सन्मार्ग पर चल सकता हूँ। नानक का कथन है कि हे गुरु ! मुझ ज्ञान से अन्धे व्यक्ति को अपनाआंचल (सहारा) प्रदान कीजिए चूंकि तेरे साथ मिलकर चल सकूं ॥४॥१॥

Download Hukamnama PDF

Download PDF

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *